Museet

En viktig sak för klubben är att värna om de gamla jordbruksmaskinerna, redskapen och framförallt arbetssätten som användes förr. Detta så att de inte faller i glömska och bara går att läsa om. Istället vill vi bevara dessa redskap och kunna förklara hur de fungerar och hur man använde dem.

Tankarna om ett museum har funnits en längre tid och från och med 2017 valde vi att göra slag i saken och försöka få till ett eget museum. Klubben har från tidigare en samling av gamla maskiner och redskap och just dessa ville vi kunna visa upp.

Vi har idag ställt upp dessa redskap i en mindre maskinhall vid Naturbruksskolan i anslutning till vår klubblokal där vi bl.a. visar upp: spannmålstork, skördetröskor, harvar, ox-ok och såklart några traktorer!

Vi kommer att ha öppet för visning då vi har aktiviteter vid klubbens lokal och i samarbete med 4H gården då de har lördagsöppet under försommaren!

Välkomna in på en tur!