Museet

En viktig sak för klubben är att värna om de gamla jordbruksmaskinerna, redskapen och framförallt arbetssätten som användes förr. Detta så att de inte faller i glömska och bara går att läsa om. Istället vill vi bevara dessa redskap och kunna förklara hur de fungerar och hur man använde dem.

Tankarna om ett museum har funnits en längre tid och från och med 2017 valde vi att göra slag i saken och försöka få till ett eget museum. Klubben har från tidigare en samling av gamla maskiner och redskap och just dessa ville vi kunna visa upp.

Vi började med att ställa upp dessa redskap i en mindre maskinhall vid Naturbruksskolan i anslutning till vår klubblokal där vi bl.a. visar upp: spannmålstork, skördetröskor, harvar, ox-ok och såklart traktorer!

2018 kunde vi förstora uppvisningen då vi fick möjlighet att överta 4H:s gamla lokaler. Arbetet inleddes med att rusta upp lokalen som är i 2 våningar så att den blev bättre anpassad för utställningar. För ändamålet erhöll klubben pengar via Leader projekt som gjorde det hela möjligt. Klubben fick även överta en större mängd jordbruksredskap som tidigare förvarats vid Haga kungsgård, samt flera som deponerat veterantraktorer till utställningen.

Vi har öppet för visning då vi har aktiviteter vid klubbens lokal och i samarbete med 4H gården då dom har lördagsöppet under försommaren!

Vi kan även öppna vid andra tider på begäran. För att boka en visning ta kontakt med klubbens ordförande John Jansson, tel. 0457 524 3919 eller så kan ni kontakta oss via Facebook.

Välkomna in på en tur!