Bli medlem

Välkommen som medlem och samtidigt stöda föreningen Ålands Veterantraktorklubb r.f.
Medlemsavgiften är 20 euro per medlem eller 30 euro per familj och betalas in till Ålandsbanken konto FI34 6601 0001 0906 95

Skriv i meddelande namn och adress i meddelanderutan
Vill ha kallelse till våra träffar då ska du skriva in telefonnummer