Veterantraktorplöjning

Ett av de äldsta arrangemangen klubben har är ÅM (Åländska Mästerskap) i veterantraktorplöjning. Själva idén med veterantraktorplöjning är just att plöja med en veterantraktor, en äldre tvåskärig plog och plöja enligt de sätt och regler som tidigare användes.

Även plöjningen idag går fortfarande ut på samma koncept som tidigare och grunderna är fortfarande de samma, men maskiner, metoder och kanske även noggrannheten har ändrat lite med årens lopp.

Tävlingen ordnas på hösten och då i 2 klasser: Bogserad och buren plog. Skillnaden mellan dessa är att en buren plog hänger i traktorns lyftarmar, men innan hydrauliken blev vanlig på traktorer användes en bogserad plog istället. I enkelhet så har en bogserad plog egna transporthjul så att man kan köra runt med plogen efter traktorn, men då man skall plöja så sänks plogen ner från sina stödhjul. Det är många saker som skall bedömas vid tävling, bl.a. öppningsfåra, renhet i plogfåra, slutfåra och så helheten i sig. Detta sköts av domare som under tävlingens gång går runt och bedömer deltagarna prestationer och i slutändan räknas poängen samman.

Tävlingarna här på Åland har ordnas sedan 2011 och är ett uppskattat evenemang bland klubbens medlemmar och alla besökare. Vi brukar vanligen bjuda in några av våra vänner från Sverige för att få vara med och tävla, likaså brukar några från klubben delta i de svenska mästerskapen, där vår egen Raul Petrell tog hem guldet 2014. Det är fritt för vem som helst att ställa upp i tävlingen, allt som krävs är en traktor och plog som är minst 40 år gamla. Vi bjuder varmt även in de som istället för traktor vill använda hästar!

Välkommen med!