Kallelse till årsmöte och verksamhetsbrerättelse

Kallelse till årsmöte för Ålands Veterantraktorklubb rf.

Välkommen till årsmöte tisdagen den 2 april 2019 kl.19:00 vid klubblokalen.

På agendan står bla:

 1. Öppnande av mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av 2st protokolljusterare.
 4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutfördhet.
 5. Behandla 2018 års verksamhetsberättelse.
 6. Behandla 2018 års bokslut och revisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av bokslut.
 8. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av ordförande för inkommande år.
 10. Val av sekreterare och kassör för inkommande år.
 11. Val av ledamöter för inkommande år.
 12. Val av 2st verksamhetsgranskare samt en suppleant
 13. Verksamhetsplan 2019.
 14. Ändring av klubbens stadgar gällande sammankallande av möte.
 15. Övriga ärenden.
 16. Mötet avslutas.

Verksamhetsberättelse-för-2018

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*